PROGRAMMATIC-BLOGGEN

Här kommer du att hitta tips och råd kring digital marknadsföring, annonsering, programmatiska medieköp, nyheter, trender och mycket mer!

Vad är programmatisk annonsering?

Dwise Media
Publicerat av Dwise Media on 2021-jan-13 08:48:58

Det vi nu ska prata om benämns på olika sätt exempelvis programmatic, programmatic advertising, programmatisk annonsering, programmatiska mediaköp och programmatisk handel, vilket alla syftar till samma sak.
Vi använder alla begrepp och gärna samtidigt, men för tydlighetens skulle väljer vi Programmatisk annonsering i denna text.

I den här bloggposten beskriver vi följande:

 • Programmatisk annonsering
 • Bakgrund och utveckling
 • Programmatisk annonsering idag
 • Vanliga ord och begrepp 


PROGRAMMATISK ANNONSERING
Programmatisk annonsering beskrivs ofta som en automatiserad transaktion av köp och sälj av annonser online, att det är en process där man använder olika plattformar för att sälja annonsutrymmen på publika webbsidor och placera annonser på publicisters webbsidor.

Vi definierar programmatisk annonsering som användandet av Artificial Intelligence (AI) och maskininlärning för att köpa annonser i realtid istället för att analogt gå via en publicist som har fasta priser och där du som annonsör måste förhandla separat med respektive publicist.
Detta innebär att du effektivare kan planera, köpa och optimera ditt företags kampanjer i realtid.

 

BAKGRUND OCH UTVECKLING
Den 27 oktober år 1994 tog online-annonsering sitt första andetag.
Det var företaget AT&T som hade placerat en annons på en webbplats som då hette Hotwired.com, idag heter dem Wired.com. AT&T betalade Hotwire 30 tusen dollar för att publicera annonsen på deras webbsida och låta den rulla i tre månader. 
Annonsen var rektangulär, hade svart bakgrund med och texten Have you ever clicked your mouse right HERE?, sedan pil till orden YOU WILL.

Gammal banner programmatic 1994


Online-annonsen var revolutionerande för sin tid men skulle idag ses som ett dåligt exempel på hur en banner bör se ut och innehålla, bland annat för att avsändaren inte framgår i annonsen.   

I dessa tidiga digitala marknadsföringstider förhandlades annonspriser och placeringar av annonser mer eller mindre på samma sätt som när du köpte annonser i printmedia.
Publicister slöt avtal med annonsörer kring exempelvis vart man skulle placera en banner på en webbsida under en specifik period, detta förekommer fortfarande. Det innebär att samma banner alltid visas, oavsett vem som besöker den webbsidan.   

År 1995 skapades den första centrala annonsplattformen som erbjöd publicister att sälja annonsutrymmen på flera webbsidor samtidigt. Det innebar att du kunde välja att visa dina annonser på flera olika webbsidor som ägdes av samma företag.

Under samma tid skapades annonsnätverk (ad exchange), vilket är plattformar som hanterar osålt annonsutrymme från flera publicister och gör det möjligt för annonsörer att få rabatterade priser, det är lite som att handla från reahyllan i en butik.

Premiumplaceringar av annonser online hanterades fortsatt manuellt från fall till fall, men de överblivna annonsutrymmena auktionerades ut till högstbjudande. Detta gjorde att Real-Time Bidding (RTB) lanserades (år 2009) – den första riktiga instansen för programmatisk annonsering. RTB refererar till att köp och sälj av annonsutrymmen online sker genom auktioner i realtid som då sker i samma stund som en webbsida laddas.

 

PROGRAMMATISK ANNONSERING IDAG
Med hjälp av programmatisk annonsering ser marknaden för köp och sälj av online annonsering helt annorlunda ut idag än vad det gjorde för flera år sedan - och utvecklingen har varken stannat eller ens saktats ner.
Idag är programmatisk handel den dominerande modellen för att köpa digital display.
Enligt IABSverige.se görs ca 80% av av dessa köp programmatiskt i Europa.
Idag kan vi målgruppsanpassa annonser online baserat på demografiska förhållanden på en bred nivå som exempelvis ålder, kön och intressen eller mer specifikt som exempelvis småbarnsmammor i Täby eller människor som har köpt en ny bil under de senaste sex månaderna.
Det finns olika sätt att styra annonserna för att nå målgruppen på bästa sätt som exempelvis genom geofencing där vi riktar in oss på specifika valda områden, retargeting där vi riktar in annonsen till personer som har besökt din webbsida eller IP-styrning där vi kan rikta annonser för de som besöker hemsidor från en specifik IP-adress.
Tack vare den räckvidden som vi kommer åt med hjälp av programmatisk annonsering så blir programmatisk annonsering ett väldigt effektfullt verktyg för att sprida ditt budskap och dina produkter.

 

VANLIGA ORD OCH BEGREPP
Som du kanske redan har märkt så dyker en hel del nya ord, begrepp och förkortningar upp när man pratar om programmatisk annonsering.
Vi har listat några ord och begrepp som vi har pratat om ovan och ord som är bra att veta:

 • CPM – Cost Per Mile
  CPM betyder kostnad per tusen visningar och refererar till hur mycket det kostar att få annonsen publicerad tusen gånger och ses av användare.
 • CTR – Click-Through Rate
  CTR är även kallad  klickfrekvens. CTR redovisas i procent och räknas ut genom att dividera antalet klick med antalet annonsvisningar. Om din annons  har visats 100 gånger och antalet klick på den är 1 så är din CTR 1%.
 • Visningar/Impressions
  Antal visningar av din annons..
 • Räckvidd
  Antal unika webbläsare.
 • Frekvens
  Snittet på visade annonser per unik webbläsare.
 • Klick
  Totala klick på annonser.
 • Assisterade besök
  Personer som först har sett annonsen och sedan besökt hemsidan vid senare tillfälle.
 • Real-time bidding (RTB)
  Ett sätt att köpa och sälja annonser genom realtidsauktioner, vilket innebär att transaktioner görs under tiden det tar att ladda en webbsida, dvs på ca 100 ms.   
 • Supply-side platform (SSP)
  På i stort samma sätt som du som annonsör använder Demand-side Plattformar för att hantera dina programmatiska annonsköp, kan publicister använda en Supply-Side Platform för att hantera sina display-utrymmen. 
 • Demand-side platform (DSP)
  En demand-side platform är ett verktyg eller mjukvara som tillåter annonsörer att köpa annonsplaceringar automatiskt. 

En DSP och en SSP sammankopplas helt enkelt till olika delar av det programmatiska eco-systemet. En Demand-side Platform (DSP) är annonsörens verktyg för att få hjälp med att organisera annonsköp – medan Supply-Side Platform (SSP) är vad publicisten använder för att ”koppla upp” sitt utbud till ad exchanges. 

 • Data management platform (DMP)
  En DMP används för att samla in, lagra och sortera information.  Inom programmatic, är DMPer mest använda I kombination med en Demand-Side Platform på annonsörens sida – eller en Supply-Side Platform på publicistens sida.

Du är välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Dwise Media

Ämnen: PROGRAMMATISKA ANNONSKÖP

Prenumerera på vår blogg

Mest populära