PROGRAMMATIC-BLOGGEN

Här kommer du att hitta tips och råd kring digital marknadsföring, annonsering, programmatiska medieköp, nyheter, trender och mycket mer!

Den programmatiska ordlistan

Dwise Media
Publicerat av Dwise Media on 2021-apr-12 13:17:52

Är du förvirrad över alla termer, definitioner och förkortningar som används varje gång du pratar om programmatisk annonsering? Vi vet hur det kan vara och har därför sammanställt en programmatisk ordlista med de mest populära orden och begreppen för att göra det enklare för dig att navigera i den programmatiska världen.

Spara Den programmatiska ordlistan på din dator, då kan du lätt hitta det du söker efter när du känner dig vilsen bland all jargong. Alla ord står i alfabetisk ordning.

Beställ ordlistan här

Ad Server
Webbserver som lagrar annonser.

 

Assisterade besök
Personer som först har sett annonsen och sedan besökt hemsidan vid senare tillfälle.

 

Automated Guaranteed
Köp av annonsutrymmen direkt av en publicist liknande ett direktköp.

 

Connected TV
En uppkopplad TV som streamar innehållet och möjliggör köp av annonsutrymmen programmatiskt.

 

CPA - Cost per action
Beräkning på hur mycket varje order kostat.

 

CPC - Cost per click
Antalet klick delat på spenderade pengar.

 

CPM – Cost Per Mile
Kostnad per tusen visningar.

 

CPO - Cost per Order
Beräkning på hur mycket varje order kostat.

 

CTA - Call to action
En uppmaning till handling, till exempel en knapp i en annons.

 

CTR - Click-Through Rate
Redovisas i procent och räknas ut genom att dividera antalet klick med antalet annonsvisningar, till exempel om din annons har visats 100 gånger och antalet klick på den är 1 så är din CTR 1%.

 

CVR - Conversionrate
En procentsats på antalet konverteringar genom klick.

 

Datamålgrupper
Målgrupper som paketeras utefter gemensamma attribut och köps för styrning av kampanj.

 

DMP - Data management platform
Används för att samla in, lagra och sortera information.

 

DOOH - Digital out-of-home
Reklam som visas i miljöer som är tillgängliga för allmänheten, till exempel digitala utomhustavlor vid gallerior och tågstationer.

 

DSP - Demand-side platform
En plattform som tillåter annonsörer att köpa annonsplaceringar automatiskt.

 

Frekvens
Snittet på visade annonser per unik webbläsare.

 

Geofencing
Geografisk annonsstyrning på koordinatnivå.

 

Instream
En videoannons som spelas upp i direkt anslutning till annat videoinnehåll.

 

IP-styrning
Annonsstyrning som endast visar annonser på utvalda företagsnätverk.

 

Keywords
Annonsstyrning där sökord används för att visa annonser i relation till innehåll som innefattar sökordet.

 

Konvertering
En mätbar handling, till exempel köp på site eller prenumeration på nyhetsbrev.

 

KPI - Key perfomance indicator
Nyckeltal som man är intresserad av i sin kampanj.

 

Look a-like
Även kallat tvillingar. En datamålgrupp som utgår från en befintlig målgrupp för att hitta fler personer som påminner om målgruppen.

 

Native
Annonser som ligger i redaktionella miljöer och är utformade som artiklar.

 

Online Display
Annonser som syns på hemsidor.

 

Online - Radio
Ljudbaserade annonser som spelas i olika tjänster till exempel Spotify eller Soundcloud.

 

Open exchange
Öppen annonsmarknad där det går att handla annonsutrymmen direkt utan någon kontakt eller uppgörelse med publicist.

 

Outstream
En videoannons som spelas upp utan någon direkt koppling till annat videoinnehåll.

 

PMP - Private marketplace
Privat annonsmarknad som styrs av publicisterna och gör det möjligt att paketera specifika produkter.

 

Programmatic Guaranteed
Ett programmatiskt köp direkt av en publicist där en person är garanterad ett visst utrymme för ett visst
pris.

 

Retargeting
En styrning som riktar annonser mot dom som tidigare besökt en hemsida. Kan också användas för att nå samma målgrupp ytterligare en gång.

 

ROAS - Return on advertiser spend
Utgifter jämförs med intäkter för att mäta kampanjens effektivitet.

 

ROI - Return on Investment
Vinsten jämförs med utgifterna för kampanjen.

 

RON - Run on Network
Annonser som körs på ett nätverk av siter som publicisten äger istället för en specifik site.

 

RTB - Real-time bidding
Programmatiska köp som sker genom realtidsauktioner i samma stund som besökaren laddar hemsidan.

 

Räckvidd
Antal unika webbläsare.

 

Sitelista
En lista med utvalda hemsidor.

 

SSP - Supply-side platform
En plattform som tillåter publicister att hantera sina display-utrymmen.

 

Trackingscript
En kod som installeras på hemsida för att möjliggöra spårning och mätning.

 

Tredjepartskaka
En liten textfil som sparas i webbläsaren när en person besöker olika hemsidor och innehåller information om surfandet. Mycket av tekniken bakom spårning och styrning är beroende av tredjepartskakor som håller på att fasas ut och kommer ersättas.

 

Tvillingar
Även kallat look a-like. En datamålgrupp som utgår från en befintlig målgrupp för att hitta fler personer som påminner om målgruppen.

 

Unik CTR - Unik Click-Through Rate
Räknas ut genom att dividera antalet klick med antalet räckvidd och redovisas i procent.

 

UTM - Urchin tracking module
Ett tillägg i slutet av en URL som används för att tydligare spåra trafiken i Google Analytics.

 

Viewability
Annonsernas synlighet i en kampanj.

 

Visningar/Impressions
Antal visningar av din annons.

 

Ladda ner den programmatiska ordlistan och använd den som din egna go-to!
Beställ ordlistan här

 

Ämnen: Ordlista om Programmatic

Prenumerera på vår blogg

Mest populära