PROGRAMMATIC-BLOGGEN

Här kommer du att hitta tips och råd kring digital marknadsföring, annonsering, programmatiska medieköp, nyheter, trender och mycket mer!

5 Fördelar med programmatisk annonsering

Dwise Media
Publicerat av Dwise Media on 2021-feb-24 13:21:10

Programmatisk annonsering är en automatiserad metod för att handla digital annonsering på och bidrar med många fördelar för både publicister och annonsörer. 
Nedan har vi listat de fem bästa fördelarna med programmatisk annonsering.


1BÄTTRE MÅLGRUPPSANPASSNING
Med programmatisk annonsering går det att målgruppsanpassat kampanjen på flera olika sätt.
Det finns en stor mängd data som går att använda, antingen var för sig eller kombinerat beroende på hur
kampanjens mål och strategi ser ut.
Sådan data kan vara allt från intressen och inkomst till geografi och köpbeteende.
Det går även att bygga målgrupper utifrån företagets egen kunddata, detta kallas för att bygga tvillingar eller skapa look-alikes. Även här går det att vara väldigt specifik inom sin målgruppsanpassning.
Istället för att skapa tvillingar baserat på hela kundbasen kan man istället göra det på specifika köpbeteenden eller produkter och tjänster.


2DU SPARAR TID
Med programmatisk annonsering pågår ingen förhandling fram och tillbaka mellan publicist och annonsör.
Du är inte heller beroende av externa aktörer utan allting hanteras från ett och samma system
som heter Demand side plattform (DSP).
Medan kampanjen rullar kan du själv ta ut rapporter när det behövs, optimera kampanjen för bästa resultat, justera annonsbudget och hålla kolla på kampanjens framgång från dag till dag - allt detta spar din tid.


3KOSTNADSEFFEKTIVT
Programmatiska annonsköp är väldigt kostnadseffektiva eftersom man i de flesta fall använder realtidsbudgivning.
Det heter Real Time Bidding (RTB) och är en process som gör att annonsören aldrig behöver betala mer för sina annonsvisningar än vad marknaden faktiskt begär. 
Du kan även styra hur många annonsvisningar som varje person ska få se, det innebär att om du har visat din annons för en person exempelvis fem gånger så kan du välja att inte visa annonsen för den personen igen. På så sätt spenderar du inte annonsbudgeten på de personer som passar din målgrupp men trots det inte verkar intresserade.


4STORA OPTIMERINGSMÖJLIGHETER
I samma sekund som kampanjen går live har du full insyn. Du kan då analysera saker som exempelvis vilka hemsidor som är mest lönsamma, vilken målgrupp som konverterar mest och vilka annonsformat som ger största effekt - för att sedan optimera dessa mot bästa resultat.
Det går även att utvärdera den målgrupp och de annonser som har valts inför kampanjen.
Märker du att dessa inte ger det resultat du förväntat dig så kan du justera den under tiden som kampanjen rullar, och på så sätt läggs inte heller annonsbudgeten på sådant som inte ger någon effekt.


5TYDLIGARE RAPPORTERINGAR
Med programmatisk annonsering får du all data och statistik sammanställd på ett och samma ställe oavsett hur många olika publicister du valt att annonsera hos.
Du behöver aldrig vänta på din rapport utan du kan själv under kampanjens gång ta ut delrapporter för att få en övergripande förståelse över hur kampanjen går i realtid.


Dessa är bara få av de många fördelar som kommer med programmatisk annonsering.
Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Ämnen: PROGRAMMATISK ANNONSERING

Prenumerera på vår blogg

Mest populära